Tag: ท่องเที่ยววิถีใหม่

ท่องเที่ยววิถีใหม่

ท่องเที่ยวไทย วิถีใหม่ทำตัวอย่างไรให้ถูกต้องท่องเที่ยวไทย วิถีใหม่ทำตัวอย่างไรให้ถูกต้อง

ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจะไม่มีผู้ติดเชื่อภายในประเทศแล้วก็ตาม แต่การท่องเที่ยวไทย ยังมีนโยบายการปฏิบัติตนในระหว่างการท่องเที่ยวอยู่ ซึ่งวันนี้เราจะสรุปถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวช่วงนี้มีฝากกันดังนี้ 1.ใส่ผ้าปิดจมูก การใส่ผ้าปิดจมูกถือเป็นสิ่งป้องกันที่สามารถช่วยลดการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อไปเที่ยวในสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรทำการปิดผ้าปิดจมูกทุกครั้ง 2.หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด โรคระบาดโควิด-19 สามารถแพร่กระจายในอากาศได้ ดังนั้นเมื่อไปเที่ยวควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยวในการติดเชื้อ 3.พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การล้างมือถือเป็นการป้องกันเชื้อโรคให้เข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุด ดังนั้นควรมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา ก่อนหยิบอาหารเข้าปากหรือขยี้ตาจะต้องทำการล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้งเวลาไปท่องเที่ยวไทย 4.อาบน้ำให้สะอาด เมื่อกลับเข้าสู่ที่พักก่อนที่จะกินอาหารจะต้องทำการอาบน้ำล้างตัวให้สะอาด เพราะน้ำสบู่และยาสระผมสามารถทำลายเชื้อโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด โดยเฉพาะการเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับที่ต้องไปสัมผัสกับสิ่งของและผู้คนภายนอก ที่กล่าวมานี้เป็นข้อปฏิบัติที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวไทย ไม่ว่าจะเป็นแบบค้างคืนหรือชั่วคราว เพราะทุกอย่างที่ทำล้วนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี